Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhiệm kỳ khóa XII thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo cấp cao và tướng lĩnh

27.11.2020

Đổi thưởng IQ Clubborehbali.com - Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên

  • X