Phê duyệt 4 bộ tài liệu hướng dẫn phòng chống COVID-19 trong trường học

27.11.2020

borehbali.com - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định phê duyệt bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 và công tác y tế trong trường học.

Nhiều giáo viên ở các trường tư thục Hà Nội được hỗ trợ do COVID-19

  • X