Lửa ấm - Tập 42: Khánh lộ chyện ở chung khách sạn với Thủy, Ngọc như chớp được cơ hội vàng

27.11.2020

borehbali.com - Khánh vô tình kể cho Ngọc nghe chuyện anh và Thủy phải ngủ lại ở khách sạn một đêm trong chuyến công tác mà không biết rằng chuyện này có thể gây rắc rối cho Thủy.

Lửa ấm - Tập 41: Thủy đòi ly thân, Minh tìm ngay đến Ngọc hỏi tội

  • X