TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 27/11/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 27/11/2020 với nội dung đáng chú ý: Khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung sau thiên tai; Hội An kích cầu du lịch...